Kalendarz nauki programowania

Czego się nauczyłem w dane dnie i jakie lekcje wyciągam.

Spis treści:
1. Marzec – głównie Spring i testy
2. Kwiecień – Spring + testy + nauka logiki i SOLID
3. Maj – SQL, Java testy wiedzy, CodeWars ćwiczenia, Nauka MongoDB + Docker + Git merge
4. Czerwiec – Nauka informatyczna (sieci, klient HTTP, Windows/Linux) + powtórka całej 3 miesięcznej wiedzy + projekt
5. Lipiec – Rozpoczęcie stażu (Czego się w nim nauczyłem + jak naprawiłem błędy)

Marzec

01.03

Nauka Springa:

 • Czym jest Spring IoC
 • Injection @Autowired
 • Po co Spring Data JPA?

02.03

 • Jak stworzyć Git README.MD file?
 • Tworzenie Spring Services
 • Próba aplikacji GitResponse
 • Nauka komend Gita:
  –vv, –checkout, –all
 • Po co Spring security?

03.03

 • Powtórka kolekcji (HashMapy szczególnie)
 • Co to jest AtomicType
 • Co to jest Mock Serwer i jak działa
 • Jak tworzyć testy jednostkowe
 • Co to zasada FIRST?
 • Tworzenie mappera
 • Nauka Lomboka
 • Wzorce projektowe – gdzie znaleźć

04.03

 • Nauka testów jednostkowych
 • Nauka testów parametryzowanych
 • Testy z Mockami
 • Testy z AssertObject
 • czym jest SOLID
 • Testy TDD
 • Testy BDD

05.03

 • Testy integracyjne
 • Testy izolacyjne w Springu
 • Testy w izolacji – kontroller
 • Powtórka SOLID
 • Nauka różnic testowania

06.03

 • Testy w izolacji powtórka
 • Testy w izolacji HTTP
 • Czym jest URI i URL?
 • Po co try with resources?

08.03

 • Implementacja HTTP
 • 3 metody HTTP (restTemplate)
 • Api builder mapper
 • Git repositories API

09.03

 • JSONObject parsers – jak działa
 • JSONArray parser – jak działa
 • Powtórka GIT
 • Git z poiozmu IDE
 • Api Buildera
 • Wstrzykiwanie zależności

10.03

 • Iterator JSONObject
 • Instalacja Dockera
 • Nauka testów bazy H2
 • Jak testować Dockera?
 • Poprawa CSS – sticky

11.03

 • Powtórka testów w izolacji
 • Wywalające testy
 • Scratches – dobre praktyki

12.03

 • Zmiana w kodzie z appGit
 • JSONArray parser – o co chodzi?

14.03

 • Resttemplate – metody i wyciągnie z klienta
 • Mapper i DTO z klasy SPringa
 • Docker podstawowe funkcje

15.03

 • Docker error – aplikacja nie rusza
 • Jak działa konsola Powershell?
 • Dogadywanie projektu

16.03

 • HTTP Client – redukcja kodu
 • DTO implementacja

17.03

 • Odpalenie linuxa na Windowsie
 • Instalacja sytemu WL2

18.03

 • Znalezienie bibliotek GitHub do opracowania Api
 • EntityManager – jak działa?
 • Redukcja kodu
 • Merged branches
 • Błąd podczas instalacji Ubuntu
 • JsonSchema Pojo – odkrycie

19.03

 • Obgadanie projektu
 • Formatowanie JSON
 • CodeWars rozpoczęcie projektu
 • Mapper – nauka

22.03

 • Pobranie projektu z pracy (React + Gatsby)
 • Testy jednostkowe nauka
 • IDE na telefon

23.03

 • CodeWars – StreetFighters
 • 15 unit testow
 • Mergowanie branchy
 • VirtualBox + Linux

24.03

 • CodeWars – Wallpaper, CamelBreak
 • Git w konsoli
 • GitApka – gotowy mapper
 • GitApka dataFormat
 • JSONArray – do DTO

25.03

 • Próba testów aplikacji Git
 • Test w izolacji Controller
 • CodeWars ++

26.03

 • Projekt na GitLabie (w 2)
 • Pull i merge projektu
 • Checklista do projektu

29.03

 • Nowy branch w projekcie
 • Pierwsze commity
 • Dodanie Loggera
 • Package i metody Controllera

30.03

 • Controller w Offers
 • Mapowanie ofert
 • Stworzenie offerDto
 • Service i logika

31.03

 • Wprowadzenie do kodu w pracy
 • Node.js i visual code – pobranie i instalacja narzędzi
 • Strapi + Gatsby – nauka działania
 • Praca nad JJDOffers
 • Branch Http gotowy

Kwiecień

01.04

 • commit do GitLaba działającego controllera
 • Stworzenie pierwszych mocków do testów
 • Refactor aplikacji
 • Powtórka filmików z testów Springa
 • Czym jest Mockito Injection i jak działa?
 • Konfiguracja w teście – RestAssured

02.04

 • Nauka Mocków
 • MockMVC
 • Modyfikacja konfiguracji w testach
 • AssertJ z mockami – jak działa?
 • Spring mock test – guide

06.04

 • Code Review brancha z Controllerem
 • Dodatkowe Testy w Springu
 • then() – metoda z Mocków wraz z AssertJ
 • Checkout revision
 • Mocki w Postmanie – od Korwina

07.04

 • CodeWars – HighestWord program commit-push
 • Kotlin firstApp – tutorial

08.04

 • Prosty program JPG to PDF converter
 • itext i inne biblioteki pod konwerter
 • CodeWars – FindTheOddInt commit-push
 • Coding old page. Parę testów w Springu
 • Tutoriale jak deployowac .jarfile

09.04

 • Prób testów MVC Mock
 • Błąd Bean config – co robić?
 • Mock MVC JsonPath
 • Zrozumienie struktury MockMVC i MVCresult

10.04

 • CodeWars BrokenPhotocopier (Zwracanie binarnego na odwrót) commit-push
 • Vadin – pierwsza styczność (od Bykowskiego)

12.04

 • Poprawa SEO w Vaire na Reakcie + Gatsby
 • Zagłębianie się w dokumentacje Reacta
 • commit i PR zmian

13.04

 • Kolejne testy w Springu
 • Błąd z Beanem
 • @MockBean

16.04

 • Instalacja Dockera

17.04

 • Working tests with Controller
 • Testy dla Service
 • Tutorial Docker
 • Pierwszy podstawiony obraz

18.04

 • Working tests with OfferService
 • Filmik z rywalizacyjnym programowaniem „Competetive programming”
 • @Configuration badanie innych opcji
 • Nowy błąd 404 x 200 dla MockMVC

19.04

 • Object mapper zmiana
 • Nauka HTTP klient timeout (zetknięcie)
 • Działający cały test controllera z konfiguracją
 • Obsługa błędów kontrollera – testy
 • SpaceDesk – program do monitoringu (na drugi lapek)
 • DVI – VGA – HDMI ogarnięcie różnic między kablami

20.04

 • CodeWars DuplicateCount (zliczanie podwójnych charów w Stringu) commit-push
 • Kopia kodu z Red
 • Powtórka Predicate

21.04

 • CodeWars ValidateCard (Sprawdza czy podana karta jest poprawna za pomocną Luhna Algorythm) commit-push
 • Testy Spring – error z importem
 • Spring properties – overriding beans
 • Readme.md images – jak je dodać

22.04

 • CodeWars NumberFun i Scrable, commit-push
 • Zmiana Readme.md z obrazkami w resources

23.04

 • Nowy interfejs w testach (zgodnie z SOLID)
 • Dodanie stałej FixedZoneDate

24.04

 • Działają testy 😍
 • Nauka WebSecurity dla Springa
 • Problem z Gitem

25.04

 • GitRepo kolejna próba + prostszy kod
 • Mapowanie RestTempalte
 • Dokumentacja Git – znalazłem API
 • JSONParser Pojo 2
 • Mapowanie JSON Array

26.04

 • Git Rest – push program
 • Zmiany na stronie MŁ
 • Dzaiałający Gatsby – zmiany w bibliotekach
 • Zainstalowane Vaire
 • Origin head reset – użyty

27.04

 • Docker ponowna próba
 • WSL 2 i WSL 1
 • Skróty klawiszowe dla Windowsa i Chrome
 • Nowa aplikacja QuizzesAndSurveys
 • Nauka podstaw HTML

28.04

 • Java test na Linkedinie – próba 1
 • Request merge dwóch gałęzi
 • H2 db connecting
 • Adnotacje do Springa JPA

29.04

 • Refactoring kodu – po merge requeście, aby błędów nie było
 • Testy wiedzy z aplikacji JavaQuizzes
 • Zmiana ustawień importów w IntelliJ

30.04

 • Refactoring kodu – PR nie przeszedł
 • commit i push poprawek
 • Java Config @ContextConfiguration
 • Dodawanie dodatkowych beanów
 • Error: object Mapper NotBeanException – ciekawy błąd

Maj

01.05

 • Refactoring kodu
 • Próba implementacji JPQL
 • Łączenie tabel – join i fetch w aplikacji QuizzesAndSurveys

02.05

 • Instalacja OracleSQL
 • Instalacja JDK SQL
 • Nauka HTML
 • Błędy SQL

03.05

 • 3x testy wiedzy z Javy 
 • Throwable ma największy priorytet nie Exception
 • Tablice ASCII 127 znaków

04.03

 • Nauka SQL
 • Konto admina + HR
 • Operacje na SQL Plus
 • Sprawdzenie kodu Korwina
 • Merge Request jego brancha

07.05

 • CodeWars queue – pierwsza próba
 • Tłumaczenie zadań – czy rozumiesz co wiesz?
 • Dodanie description do apki CodeWars

08.05

 • CodeWars queue – druga próba
 • QuizzesAndSurveys połączenie z bazą danych H2
 • Działające relacje Quiz-Question

11.05

 • Testy wiedzy Java online
 • Error merge

12.05

 • Merge branchy
 • Nauka osobna JPA
 • Error SPring Packages spowodowanej mergem
 • Resolving conflicts on Gitlab

13.05

 • CodeWars Queue – trzecie podejśćie
 • Nauka JPA
 • MySQL instalacja i podpięcie do Intellij

14.05

 • Kolejne testy
 • Testy wiedzy Java
 • Vaire zmiana SEO w Reakcie
 • Vaire zmiana UTF-8 w Gatsbym

15.05

 • CodeWars Peak&Pos – podejście pierwsze
 • Nowy branch JJD
 • Tutorial Socketów

17.05

 • MongoDB w pom.xml
 • Docker config w IntelIJ
 • Tworzenie obrazu dockerowego
 • Changelog i docker.yml w kodzie

18.05

 • Docker-compose.yml zmiana
 • Config dla MongoDB
 • Propertisy zmienione pod łączenie się z Mongo
 • Baza stoi na Mongo
 • Łączenie się za pomocą MongoExpress

19.05

 • First coding challange from Google – easy lvl – done
 • Szukanie błędów w MongoDB – błąd łączenia
 • Docker.yml error
 • Podpięcie MongoDB do Dockera

20.05

Podpięcie Mongo wymuszenie zmian:

 • Zmiana offerService
 • ZMiana Controllerów
 • ZMiana mapOfffers
 • Zmiana testów w service
 • Zmiana implementacji interfesjów

21.05

 • stworzenie testów offerService pod Mongo
 • Stworzenie testów pod controller
 • Zmiana konfiguracji w service
 • Aplikacja działa – first try 😎

24.05

 • Rozpoczęcie testów z Dockerem
 • Nowe properties dla testów pod Dockera
 • Nowe biblioteki dockerowe dodane do pom.xml

26.05

 • CodeWars Queue – czwarte podejśćie i SUCKES, commit-push
 • Peak&pos – drugie podejście

27.05

 • Changed pom library for Mongo
 • Testy z kontenerem dokerowym z metodą findAll z MongoDB
 • Nauka testów kontenerowych Dockera

28.05

 • Dodanie answerRepository do aplikacji QuizzesAndSurveys
 • Zapis do bazy danych H2
 • Próba implementacji do testów w Dockerze
 • CodeWars SalesmanTravel (SpringBuilder street) commit-push

Czerwiec

03.06

 • Nauka IPv4 – Jak działa? Jak obliczać?
 • Odpowiedzi na pytania na egzamin E13
 • Git clone project to my repo

05.06

 • Nauka sieci komputerowych – topologie, adresacje, kable
 • Testy wiedzy Java
 • Proste zadanie rekrutacyjne: FizzBuzz, Fibonacci, Palindrom

06.06

 • Powtórka z podstaw Javy:
  – Kolekcje
  – Mapy
  – Wzorce projektowe
  – Pakiety
 • Proste zadanie rekrutacyjne: Telefon komórkowy
 • GitLab mirroring Error

07.06

 • Commit QuizzAndSurveys app – Answer Repo oraz Model
 • Dodatkowe zadania rekrutacyjne
 • Powtórka z Javy:
  – HashMap
  – LinkedList
  – Collections Framework
  – 30 questions for recruitment tasks
 • Gra Saper! MEGA! 🤗

Lipiec

01.07

 • Nauka Confluence
 • Zrozumienie struktury Jiry
 • Przedstawienie zadania na najblizszy miesiąc

02.07

 • Instalacja Source Tree
 • Stworzenie nowego archetypu gotowego frameworka
 • Zrozumienie konfiguracji Maven oraz tworzenia aplikacji

05.07

 • Instalacja TexturePackera
 • Dodanie assetów do modułu gry
 • Pierwsze daily
 • Czytanie dokumentacji Frameworka
 • Zrozumienie modelu MVC
 • Zmiany w XMLu
 • Dodanie własnego repozytorium do SourceTree

06.07

 • Jak orientować się w XMLach – dodawanie zależności
 • Jak dodawać widoki w firmowych frameworku
 • Jak działa estymacja w planningu
 • Jak działa sam planing
 • Należy pytać jeśli się nie wie 😉

07.07

 • Jak działają event Listenery
 • Jak pracować z sourceTree
 • Utworzenie paru elementów w firmowych frameworku

08.07

 • Utworzenie kolejnych elementów w firmowych frameworku
 • Dodanie kolejnych assetów
 • Konfiguracja layautów z assetami
 • dodanie statycznych elementów do kodu
 • Główny refactor

09.07

 • Utworzenie pętli odświeżania gry
 • Próba event listenerów
 • Próba konfiguracji elementów statycznych XMLa

12.07

 • Powtórka interfejsów funkcyjnych – wywoływanie metod
 • Kolejne informacje o konfiguracji XMLa do layoutu
 • Logika nie taka straszna – wystarczy zacząć pisać, potem się poprawi

13.07

 • Kolejny PR
 • Jak dodawać referencję do konkretnych obrazów
 • Jak stashować pliki w sourceTree
 • Badania naukowe z tematyki zespołowości (w sumie powtórka)

14.07

 • Działanie merge z git stasha
 • Git stash -> Git checkout
 • Dodawanie spireSheetów ma być opłacalne – im mniej odwołań tym lepiej
 • Enum z konstruktorem > statyczne pole
 • kolejne usprawnienia XMLa

15.07

 • Usuwanie Pull Requesta
 • Zanim pushniesz sprawdź pliki
 • Najpierw zrób część działajacego kodu, później rób kolejną część
 • Dawaj częściej swój kod do review jeśli czujesz, że masz dużo błędów
 • Dodawanie dynamicznie konfiguracji
 • Ustrukturyzowanie controlleru
 • Logika powinna być implementowana w zależności od parametrów

16.07